Társadalmi felelősségvállalás Társadalmi felelősségvállalás Társadalmi felelősségvállalás

Társadalmi felelősségvállalás

Fagron ESG (társadalmi felelősségvállalás)

A vállalati társadalmi felelősségvállalás a Fagron tevékenységének és stratégiájának alapvető pillére. A több mint 3000 alkalmazottat foglalkoztató Fagron termékei és szolgáltatásai mindennap hozzájárulnak az emberek egészségének javításához.

Arra törekszünk, hogy minden termékünket etikusan és felelősségteljesen állítsuk elő. Ezt többek között tesszük úgy, hogy elköteleződtünk amellett, hogy csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat, gondoskodjunk munkatársainkról, és pozitívan járuljunk hozzá azon közösségekhez, amelyekben tevékenykedünk.

Környezet

Tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását folyamatosan igyekszünk csökkenteni azzal, hogy ambiciózus célokat tűzünk ki a Fagron számára fontos környezetvédelmi témákra. Aktívan dolgozunk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának és energiafogyasztásának, a levegőbe és a talajba történő kibocsátásának csökkentésén, valamint a hulladékgazdálkodásunk javításán.

Munkatársaink

Aktívan dolgozunk azon, hogy olyan munkakörnyezetet hozzunk létre, amelyben minden egyén önmaga legjobb verziója lehet. Munkatársaink elengedhetetlenek a Fagron sikeréhez, és együtt olyan kultúrát teremtünk, ahol mindenki fejlődhet. Az általunk fontosnak tartott témák a következők: sokszínűség, egészség és biztonság, emberi és munkajogok, valamint képzés és fejlesztés.

Ellátási lánc

A telephelyeinken és az ellátási láncunkon keresztül világszerte hatással vagyunk a közösségekre. Arra törekszünk, hogy pozitív hatást gyakoroljunk minden olyan közösségre, amelyben tevékenykedünk. Beszállítóinktól is elvárjuk azt, hogy etikusan, az üzleti partnerekre vonatkozó etikai magatartási kódexünknek (Fagron Business Partner Code of Conduct) megfelelően járjanak el.

Edukáció

Olyan termékeket szállítunk, amelyek létfontosságúak az egészségügyi intézmények számára azokon a piacokon, ahol működünk. A betegek életkörülményeinek javítása és a gyógyszerek hozzáférhetőségének javítása mellett a Fagron még a következőkkel segíti a közösségeket, ahol működünk:

  • a gyógyszerkészítményekkel és a gyógyszerek személyre szabásával kapcsolatos oktatás a Fagron Akadémián keresztül
  • a Fagron Alapítvány forrásainak felhasználása az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés növelése érdekében

Vállalatirányítás

A jó vállalatirányítást üzleti folyamataink alapjának tekintjük. Ez egy olyan iránymutatás, amely elősegíti a felelősségteljes üzletvitel és tevékenységek végzését. Fontosnak tartjuk a jogszabályok betartását, a korrupció és vesztegetés megelőzését, a tisztességes adópolitikát, a panasztételi mechanizmusunkat, valamint a termékminőséget és -biztonságot.